6 juni 2024

penningmeester

Nieuws

Werk mee aan een sterk NVIC!

De NVIC is de beroepsvereniging voor intensivisten en vertegenwoordigt de intensive care geneeskunde in Nederland in de ruimste zin van het woord en is actief in een aantal kerntaken. De vereniging is actief in het bevorderen van de intensive care geneeskunde en behartigt de belangen van de intensive care patiënt door de doelmatigheid, patiëntgerichtheid en doeltreffendheid van de zorg aan deze patiënten te bevorderen, ontwikkelingen te stimuleren en het kennisgebied van de intensive care geneeskunde te vergroten. Daarnaast zijn wij ook actief in het behartigen van de rechtspositie en beroepsbelangen van artsen die werkzaam zijn op intensive care afdelingen.

Vacature penningmeester, lid dagelijks bestuur NVIC

In verband met de opvolging van Iwan van der Horst door Bart Ramakers, de huidige penningmeester, zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester. Samen met de leden van het NVIC bestuur zet jij je als bestuurder in om de doelstellingen van de NVIC te bereiken en daarnaast strategisch en organisatorisch na te denken over de intensive care geneeskunde in het huidige zorglandschap.
In de rol van penningmeester vorm je samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur van de vereniging.

Werk mee aan een sterk NVIC!

De penningmeester beheert de financiën van de vereniging. Binnen het bestuur stel je vast wat de financiële haalbaarheid van de plannen is. Ook leg je de basis voor de vertaalslag van de plannen naar de financiële begroting voor het nieuwe jaar. Deze wordt elk jaar in het najaar tijdens de ledenvergadering aan de leden gepresenteerd.

Natuurlijk houd je gedurende het jaar in de gaten of de financiën naar verwachting en begroting lopen en werk je nauw samen met de directeur als het gaat over de verschillende inkomstenstromen (lidmaatschappen, cursussen en sponsoring) en uitgaven (projecten en leverancierscontracten). Je staat in nauw contact met de collega’s van het bureau, de directeur en de externe accountant.

Samen met de directeur en de accountant wordt één keer per jaar een jaarrekening opgesteld welke na controle door de kascommissie wordt voorgelegd aan de ledenvergadering.

De penningmeester is lid van het bestuur. Het bestuur vertegenwoordigt en bestuurt de vereniging. In dat kader is het bestuur verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het vaststellen en uitvoeren van het algemene beleid van de NVIC. Als penningmeester ga je dus niet alleen over de cijfers, alle belangrijke thema’s binnen de vereniging worden in het bestuur behandeld. Over de verschillende onderwerpen laat het bestuur zich adviseren door commissies en werkgroepen van de vereniging.
Binnen het bestuur streven we naar een brede en representatieve vertegenwoordiging van de achterban.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega-intensivist die:

  • lid is van de vereniging;
  • bij voorkeur financieel / bestuurlijke ervaring heeft (dit is een pré, maar geen vereiste);
  • financiële teksten kan lezen en uitleggen aan anderen;
  • een communicatief vaardige teamspeler is;
  • constructieve gesprekken kan voeren;
  • proactief en creatief meedenkt over de oplossingsrichtingen voor de uitdagingen binnen de IC zorg in Nederland.

   Wij bieden:

  • een prettige bestuurlijke omgeving met enthousiaste collega-bestuurders;
  • een leerzame tijd met gedreven professionals;
  • ondersteuning en prettige samenwerking met het bureau;
  • een maandelijkse vacatievergoeding.

Ben je geïnteresseerd? Laat dit graag voor 1 juli weten via een e-mail aan secretariaat@nvic.nl. De gesprekken vinden plaats met een aantal afgevaardigden van het bestuur en directeur van de vereniging.

Bekijk ook

Nieuwsbrief - fallback

(Nieuwsbrief 2024 | 12 🔒)

Nieuwsbericht - fallback

Farmacotherapie nieuws