29 maart 2022

Netwerkvorming Webinar 25-3

Nieuws

Webinar Netwerkvorming

Op 28 maart werd door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in samenwerking met de NVIC en V&VN-IC een webinar gehouden waarin ZIN een eerste overzicht gaf van het model ‘Netwerkvorming, samenwerking en ‘samen leren en ontwikkelen’. Daarna werd in een paneldiscussie opgehaald wat er is geleerd van de COVID periode. 

Volgens het model is belangrijk: elkaar kennen, geregeld koffiedrinken, operationele samenwerking en resultaten behalen door het uitwerken van plannen in het eigen ziekenhuis en het gezamenlijk reflecteren op de samenwerking. 

Wat opgehaald werd over samenwerking tijdens COVID: het belang van contact door heel veel WhatsApp groepen, Webex, Zoom met Q&A, het verenigen van verpleegkundigen (LNICV) en intensivisten (LNIC), structuur en niet te veel bestuur. Belangrijk is ook het kennen van de werkelijkheid t.a.v. getallen i.p.v. alleen het gevoel, minder lijstjes of in ieder geval betere lijstjes, contact tussen regio’s en niet enkel binnen regio’s, en delen van alle best practices (zoals gluren bij de buren, uitwisseling onderwijs en protocollen).

De uitdagingen die benoemd werden: het vasthouden wat goed is, het afstemmen met management/de organisatie om tijd vrij te maken om o.a. te participeren in bestuurlijk overleg door verschillende professionals, de samenwerking in de regio en in het land.

Het gaat uiteindelijk over kwaliteit van zorg, samen en transparant, naar elkaar en samen met de patiënt en zijn/haar familie.

De conclusie: Er is geen eindpunt. We zijn in ontwikkeling en worden steeds beter. 

De komende tijd gaan de LNIC en de LNICV verder met het verder ontwikkelen van netwerken.

Bekijk ook

Nieuwsbericht - fallback

Alteplase LCG Alert

Nieuwsbericht - fallback

Verhoogd risico op overlijden bij dexmedetomidine gebruik