Voor patiënten

11639130-7dda-4ee9-8207-40afded797a6-1159641-default

De NVIC stelt zich onder andere tot doel: het in algemene zin behartigen van de belangen van de intensive care patiënt door de doelmatigheid, patiëntgerichtheid en doeltreffendheid van de zorg aan deze patiënten te bevorderen en ontwikkeling dienaangaande te stimuleren.

FCIC IC Connect transparant

Sinds kort zijn de IC-HerstelWijzer en IC-NaastenCoach gelanceerd; zie voor meer informatie ook de volgende introductiefilm.

Voor contact met lotgenoten en patiëntenbelangenbehartiging verwijzen wij u graag naar www.fcic.nl en www.icconnect.nl.

FCIC.nl

De landelijke Stichting Family and patient Centered Intensive Care (FCIC) stelt zich tot doel het delen en verspreiden van kennis over de psychosociale, cognitieve en fysieke gevolgen die een opname op een intensive care (IC) heeft voor patiënten en hun naasten. FCIC beoogt daarmee de impact van opname en behandeling op een IC in al zijn facetten te beperken.

De website is een platform voor IC-professionals, wetenschappers en ervaringsdeskundigen waar kennis, ervaringen, beleid en ideeën ten aanzien van alle aspecten van patiënt- en familiegerichte intensive care zorg en van post-intensive care zorg gedeeld kunnen worden. 

icconnect.nl

Dit is de website voor lotgenotencontact en biedt informatie voor patiënten en familie over alles wat met intensive care zorg te maken heeft.

Een opname op de intensive care afdeling is vaak een acute gebeurtenis en daardoor omgeven met schrik en zorg. Zowel voor patiënt als familie/ naasten kan de impact van de opname en haar gevolgen, heel groot zijn, ook op langere termijn. Helaas wordt dit nog vaak onderschat. Deze website wil een richtingwijzer zijn voor iedereen die zoekt naar (h)erkenning en informatie rond alles wat zich kan afspelen bij en na een intensive care opname. Ook worden er mogelijkheden en ideeën aangereikt om alle ervaringen te helpen hanteren, zowel op fysiek, psychosociaal als geestelijk gebied.

Doneer, om het leven van maar liefst 80.000 IC-patiënten in Nederland te verbeteren!

IC Connect is vastberaden om de impact van een IC-opname voor zowel de patiënten als hun naasten te minimaliseren. Dit doen we door te pleiten voor familie- en patiëntgerichte zorg tijdens de kritieke periode op en na de intensive care en door het vergroten van het bewustzijn over het Post Intensive Care Syndroom in de gezondheidszorg en de maatschappij.

https://icconnect.nl/help-ons/doneer/

Met jouw gulle donatie van €25 of meer, draag je niet alleen bij aan onze inspanningen, maar ook aan het voldoen aan de vereisten voor subsidie uit het Fonds Patiënten en Gehandicapten Organisaties van het Ministerie van VWS zodat we onze strijd kunnen blijven voortzetten. Elke jaar hebben we minimaal 100 donaties a 25 euro nodig om in aanmerking te komen voor subsidie. En helaas is dit heel lastig te realiseren, vandaar dat we nu de hulp vragen van jullie.

Donaties zijn noodzakelijk, we hebben jullie hulp hard nodig!

Samen dragen wij de zorg voor de IC Patient, hun naasten en de nabestaanden. Samen met jullie, kunnen wij de patiëntenorganisatie verder vorm geven. Door onze handen ook hierin in èèn te slaan, kunnen we het verschil maken in de IC zorg.

Wij waarderen de steun en onze samenwerking enorm. Doe vandaag nog een donatie en help ons de zorg en ondersteuning op de intensive care te verbeteren.

Wil je weten wat we allemaal doen van de donatie, kijk eens op onze website of socials. www.icconnect.nl

Hartelijk dank!

Daphne Bolman, voorzitter IC Connect