Voor patiënten

COVID-19 heeft voor forse veranderingen gezorgd in de dagelijkse gang van zaken op een intensive care afdeling. Denk daarbij aan de beperkingen ten aanzien van bezoek of aan alle beschermingsmaatregelen die nodig zijn (kleding, mondkapjes, etc.). Ook voor naasten van patiënten die níet vanwege corona op de IC liggen, heeft corona vele gevolgen. Op de website van IC-Connect staat een goede update voor IC-patiënten en hun naasten.

11639130-7dda-4ee9-8207-40afded797a6-1159641-default

De NVIC stelt zich onder andere tot doel: het in algemene zin behartigen van de belangen van de intensive care patiënt door de doelmatigheid, patiëntgerichtheid en doeltreffendheid van de zorg aan deze patiënten te bevorderen en ontwikkeling dienaangaande te stimuleren.

Voor contact met lotgenoten en patiëntenbelangenbehartiging verwijzen wij u graag naar www.fcic.nl en www.icconnect.nl.

FCIC.nl

De landelijke Stichting Family and patient Centered Intensive Care (FCIC) stelt zich tot doel het delen en verspreiden van kennis over de psychosociale, cognitieve en fysieke gevolgen die een opname op een intensive care (IC) heeft voor patiënten en hun naasten. FCIC beoogt daarmee de impact van opname en behandeling op een IC in al zijn facetten te beperken.

De website beoogt een platform te worden voor IC-professionals, wetenschappers en ervaringsdeskundigen waar kennis, ervaringen, beleid en ideeën ten aanzien van alle aspecten van patiënt- en familiegerichte intensive care zorg en van post-intensive care zorg gedeeld kunnen worden. Naast drie werkgroepen is er een IC-Expertgroep opgericht, bestaande uit zorgprofessional en ervaringsdeskundigen. Na de zomer wordt het Forum actief.

ICConnect.nl

Dit is de website voor lotgenotencontact en biedt informatie voor patiënten en familie over alles wat met intensive care zorg te maken heeft.

Een opname op de intensive care afdeling is vaak een acute gebeurtenis en daardoor omgeven met schrik en zorg. Zowel voor patiënt als familie/ naasten kan de impact van de opname en haar gevolgen, heel groot zijn, ook op langere termijn. Helaas wordt dit nog vaak onderschat. Deze website wil een richtingwijzer zijn voor iedereen die zoekt naar (h)erkenning en informatie rond alles wat zich kan afspelen bij en na een intensive care opname. Ook worden er mogelijkheden en ideeën aangereikt om alle ervaringen te helpen hanteren, zowel op fysiek, psychosociaal als geestelijk gebied.