NVIC - Head of medical department IC

Head of medical department IC

Wij zijn op zoek naar een hoogleraar | afdelingshoofd Intensive Care die, voortbordurend op wat is opgebouwd, het department Intensive Care een gezicht gaat geven in de nieuwe context.  Je kunt  hier veel van je eigen kwaliteiten in kwijt en krijgt de vrijheid dat in de stijl te doen die bij je past.  

Om patiënten in de toekomst nog beter te kunnen helpen, is het Radboudumc de organisatie aan het veranderen. Het Radboudumc bestaat straks uit: 11 centra voor patiëntenzorg, 38 medical departments en 3 science departments, 3 instituten (voor patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek), een innovatiehub (dé plek voor innoveren en experimenteren) en ondersteunende diensten. Per 1 oktober 2022 werken we deels al in de nieuwe organisatievorm. In de loop van 2023 gaan we in zijn geheel over. Afhankelijk van het exacte moment van indiensttreding kan het zijn dat je als nieuwe medical department head nog korte tijd te maken heeft met een deel van de oorspronkelijke organisatiestructuur. De medical departments zijn de thuishavens voor de medische professionals en zijn veelal gevormd langs de lijnen van de medisch geneeskundige specialismen.

Het head of medical department IC is verantwoordelijk voor de visie, koers en identiteit van het department en de kwaliteit van de patiëntenzorg. Het department is nauw betrokken bij het Centrum voor Acute en intensieve zorg samen met de andere departments die bijdragen aan de acute zorg: SEH, AOA, MMT en OK.

Als head of medical department IC ben je verantwoordelijk voor het financiële resultaat van het department, zorg je voor een uitstekend opleidingsklimaat voor AIOS, fellows en (arts)onderzoekers in opleiding en verpleegkundigen. Daarnaast draag je zorg voor de strategische personeelsplanning. Als nieuwe head ben je minimaal 16 uur werkzaam als medisch specialist.

Profiel

Het medical department IC is op zoek naar een inspirerende, verbindende en krachtige leider, die de potentie en drive bezit om (inter)nationaal te worden gezien als boegbeeld van de Intensive Care. De volgende achtergrond en eigenschappen zijn essentieel voor het uitoefenen van deze functie. Het nieuwe head of medical department:

 • Onderschrijft de hierboven beschreven visie/ambitie voor de toekomst van de IC op hoofdlijnen.
 • Heeft aantoonbare leiderschapservaring binnen een complexe organisatie en vindt het een uitdaging de nieuwe organisatie mede vorm te geven.
 • Is een dienend leider met voelsprieten voor wat leeft op zijn department.
 • Implementeert de Radboudumc- en de daarvan afgeleide departmentstrategie binnen de afgesproken beleids- en financiële kaders.
 • Heeft als primair focus de verdere ontwikkeling van de hoogstaande kwaliteit op het gebied van alle drie de kerntaken. Zowel binnen het department als ook breder binnen het Radboudumc .
 • Is een echte verbinder zowel binnen (met het verpleegkundig team en de andere departments binnen het centrum) als buiten de muren van het ziekenhuis (bijvoorbeeld in het regionale netwerk acute zorg).
 • Is een goed allround clinicus (een substantieel deel ben je werkzaam in de kliniek) en BIG-geregistreerd als medisch specialist.
 • Werkt nauw samen met de faciliteit IC van het centrum voor Acute en Intensieve zorg.
 • Heeft onderwijs hoog in het vaandel staan en wil dit faciliteren.
 • Is een gepromoveerd intensivist met een goed aangeschreven staat van dienst op alle drie de kerntaken.
 • Ontwikkelt het wetenschappelijk onderzoek binnen het department door en heeft aantoonbare ervaring in de begeleiding van promovendi als (co-) promotor.
 • Heeft aantoonbare ervaring met het opbouwen en onderhouden van (inter)nationale netwerken.

Werkplek

De afdeling Intensive Care (IC) staat op dit moment onder leiding van een hoogleraar/afdelingshoofd die eind 2023 met emeritaat gaat. Er werken 409 medewerkers. De IC heeft als doel iedere patiënt die hoog specialistische (acute) zorg nodig heeft dit op een persoonsgerichte en excellente manier aan te bieden. Naast zorg voor patiënten vanuit de perioperatieve zorg (waaronder hartchirurgie, grote oncologische chirurgie en neurochirurgie), faciliteert de afdeling (acute) zorg voor patiënten vanuit alle verschillende zorgketens en voor de partners binnen de regio. Hierbij neemt de IC van het Radboudumc het voortouw in de vorming van een regionaal netwerk, dat start vanuit een gezamenlijke visie en gedeelde waarden met respect voor ieders kracht, profiel en identiteit.

De afdeling excelleert in Nederland op het gebied van complexe beademing en ontwenning van de beademing en staat bekend als een autoriteit op dit gebied. Met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek geniet de IC veel aanzien met een specialisatie in inflammatie en immuunmodulatie en ook in kwaliteit van zorg. Daarmee loopt het Radboudumc voorop in de vorming van een duurzame, innovatieve maar ook betaalbare gezondheidszorg.  De afgelopen periode was intensief vanwege de enorme inzet van de IC bij het bestrijden van de coronaepidemie. In al zijn dimensies draagt de afdeling Intensive Care bij aan de verwezenlijking van de missie van het Radboudumc.

Het Radboudumc
Onze missie is: to have a significant impact on health(care). We willen vooroplopen bij de ontwikkeling van duurzame zorg: zorg die mens en milieu zo gezond mogelijk houdt, zinnig en betaalbaar is, en liever voorkomt dan geneest. Zorg die er ook nog is voor de kinderen van onze kinderen. Dat doen we in alle drie onze kerntaken: zorg, onderwijs en onderzoek. We werken innovatief, persoonsgericht en samen met anderen in netwerken.

Lees meer over onze strategie en wat werken bij het Radboudumc betekent. Onze collega’s vertellen je er graag over, #wijzijnradboudumc.

Unknown

IC/Ziekenhuis

Radboud umc

Functie

Head of medical department IC

Ingang vacature

17 oktober 2022

Aantal fte

1,0

Aanstelling

onbepaalde tijd

REactietermijn

10-11-2022

Inlichtingen bij

prof. dr. Kees van Laarhoven

E-mail

kees.vanlaarhoven@radboudumc.nl

Telefoonnummer

06-54948488