SWAB richtlijn SDD

woensdag 12 september 2018

SWAB richtlijn SDD

Het definitieve concept van de SWAB richtlijn SDD is aangeboden ter accordering. Het NVIC bestuur is voornemens deze richtlijn inderdaad te accorderen in de bestuursvergadering van oktober. Mocht u hier tegen bezwaar hebben, dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 oktober, dit kenbaar te maken via het NVIC secretariaat.