NVIC - VERENIGING - Sponsoring

NVIC Sponsorpagina

Geachte relatie,

Het is ons een eer en genoegen u te mogen uitnodigen onze activiteiten te ondersteunen, ook omdat participatie van bedrijven van groot belang is voor de continuïteit van deze activiteiten, met kwaliteitsverbetering van IC patiëntenzorg als oormerk.

De activiteiten in 2024 omvatten de jaarlijkse en welbekende Intensivistendagen, alsook het NVIC Najaarscongres. Daarnaast zal in 2024 de NVIC Cursus Luchtwegmanagement op de IC twee keer worden georganiseerd, zijn er vijf NVIC Echografie basiscursussen en 14 tweedaagse NVIC FCCS cursussen.

De Intensivist wordt tweemaandelijks uitgegeven en bereikt alle leden van de vereniging en institutionele en persoonlijke abonnees (ongeveer 1.400) met een lezersbereik van ruim 4.000 artsen. Het tijdschrift is opgenomen in grote internationale databases.

Heeft u interesse in één of meer van de sponsormogelijkheden dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen.

Wij hopen op continuering van uw uitgebreide steun om onze activiteiten blijvend mogelijk te maken in 2024.

Hoogachtend,

P.W. de Feiter, voorzitter NVIC Congrescommissie
prof. dr. R.P. Pickkers, editor in chief De Intensivist
prof. dr. J.C.C. van der Horst, voorzitter NVIC

Contactgegevens

Voor inhoudelijke informatie over de activiteiten kunt u contact opnemen met het secretariaat van de NVIC:

Nederlandse Vereniging voor Intensive Care
Telefoon: 030 - 760 74 44
E-mail: secretariaat@nvic.nl

Sponsormogelijkheden diverse activiteiten:

Eventex B.V.
Telefoon: 026 - 333 75 77
E-mail: sales@eventex.nl

 

Advertentiemogelijkheden De Intensivist:

Eventex B.V.
Telefoon: 026 - 333 75 77
E-mail: sales@eventex.nl