Nalaten en staken van behandeling en palliatieve zorg na het staken van behandeling bij volwassen IC patiënten (2009)