NVIC - Kwaliteit - Richtlijnen

Richtlijnen

Een van de pijlers van het kwaliteitsbeleid van de NVIC is het formuleren van richtlijnen die tot doel hebben het medisch handelen te ondersteunen, de kwaliteit van zorg te verbeteren en uniformiteit te bevorderen. Richtlijnontwikkeling binnen de NVIC geschiedt volgens Medisch Specialistische Richtlijnen 3.0.

Protocollen geven aan hoe lokaal uitvoering wordt gegeven aan de standpunten en richtlijnen van de NVIC. Het opstellen van protocollen is de verantwoordelijkheid van de individuele intensive care afdelingen. Uit jurisprudentie blijkt dat de Nederlandse Hoge Raad een medisch protocol ziet als onderdeel van de de behandelingsovereenkomst met de patiënt.

Bij vragen of opmerkingen wordt u van harte uitgenodigd contact op te nemen met de commissie richtlijnontwikkeling, via kwaliteit@nvic.nl.

Door de NVIC geaccordeerde richtlijnen kunt u inzien via het overzicht op deze pagina. Conceptrichtlijnen die voorliggen voor commentaar en knelpunteninventarisaties voor richtlijnontwikkeling of -herziening zijn alleen toegankelijk voor leden. Deze worden via nieuwsberichten op deze site en via de NVIC-nieuwsbrief gedeeld.

Zoekt u een conceptdocument waarvan de reactietermijn al verstreken is? Kijk dan hier (inloggen noodzakelijk).

Geaccordeerde richtlijnen

Filter op categorie

Filter op status

Aandoeningen van de Pleura (2019)
Vastgesteld
Acute respiratory distress syndrome (ARDS) (2024)
Vastgesteld
Acuut leverfalen (2020)
Vastgesteld
Bacteriële meningitis (2022)
Vastgesteld
Beademing, ontwenning van (2018)
In revisie
Behandeling Influenza (2021)
Vastgesteld
Bloedtransfusiebeleid (2020)
Vastgesteld
Brandwondpatiënten, eerste opvang bij (2020)
Vastgesteld
Centraal Veneuze Lijn (2016)
Vastgesteld
CNVT, starten, stoppen en doseren (2012)
In revisie
Contrastmiddelen, veilig gebruik van (2020)
Vastgesteld
COVID-19 (2022)
Vastgesteld
Decontaminatie bij patiënten op de IC (SDD), selectieve (2018)
Vastgesteld
Delirium op de intensive care (2010)
In revisie
Einde leven (2021)
Vastgesteld
Extra Corporeal Life Support (ECLS) (2016)
Vastgesteld
Fysiotherapie op de intensive care (2014)
Vastgesteld
Guillain Barre Syndroom (2011)
Vastgesteld
Hemato-oncologische patiënt op de IC (2017)
Vastgesteld
Hersendoodprotocol (2016)
Vastgesteld
Herseninfarct en hersenbloeding (2017)
Vastgesteld
Hypertensief Spoedgeval (2021)
Vastgesteld
Interklinisch transport van IC patiënten (2019)
Vastgesteld
Intoxicaties (2017)
Vastgesteld
Invasieve schimmelinfecties (2017)
Vastgesteld
Kwaliteitsstandaard Donatie
Vastgesteld
Luchtwegalgoritme (2016)
In ontwikkeling
Nazorg en Revalidatie van intensive care patiënten (2022)
Vastgesteld
Offlabel gebruik geneesmiddelen op de IC (2022)
In ontwikkeling
Orgaandonatie na Euthanasie (2019)
Vastgesteld
Organisatie van Intensive Care, kwaliteitsstandaard (2016)
In revisie
Perioperative Goal Directed Therapy (2020)
Vastgesteld
Postanoxisch coma, prognose van (2019)
Vastgesteld
Postmortem Diagnostiek, Adviesrapport (2020)
Vastgesteld
Postmortem radiologie, klinische (2018)
Vastgesteld
Proactieve zorgplanning (ACP) n.a.v. de COVID-19-pandemie (2020)
In revisie
Reanimatie (2021)
Vastgesteld
Sedatie en analgesie op de IC (2023)
Vastgesteld
Sepsis – SWAB (2020)
Vastgesteld
Sepsis (2022)
Vastgesteld
Sepsis Campaign, surviving
Vastgesteld
Subarachnoidale bloeding (2022)
Vastgesteld
Tracheostomie (2019)
Vastgesteld
Tracheotomieprotocol COVID-19
Vastgesteld
Vaststellen van de dood bij orgaandonatie na euthanasie (2018)
Vastgesteld
Vitaal bedreigde patient (2022)
Vastgesteld
Voeding op de IC (2024)
Vastgesteld

Geaccordeerde richtlijnen