NVIC - KWALITEIT- RICHTLIJNEN - Vaststellen van de dood bij orgaandonatie na euthanasie (2018)

Vaststellen van de dood bij orgaandonatie na euthanasie (2018)

Orgaandonatie na euthanasie is toegestaan en vond in ons land voor het eerst plaats in 2012. Inmiddels zijn er tegen de 50 donoren na euthanasie geweest. Bij orgaandonatie na euthanasie dienen zowel de wettelijke procedures voor euthanasie als die voor orgaandonatie gevolgd te worden. De gecombineerde procedure roept in de praktijk medische, ethische, juridische en maatschappelijke vragen op. Er is behoefte ontstaan aan een richtlijn voor een verantwoorde uitvoering van deze procedure. Op verzoek van de minister van VWS heeft een werkgroep met begeleiding van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) zo’n richtlijn opgesteld. De eerste versie van de multidisciplinaire richtlijn ‘Orgaandonatie na euthanasie’ is in maart 2017 gepubliceerd. Het is een levend document. De bedoeling is om waar nodig aanpassingen aan te brengen op basis van praktijkervaringen.

Download de richtlijn

Status

Vastgesteld

Categorie

  • Ethiek/Einde leven
  • Externe richtlijn