NVIC - KWALITEIT- RICHTLIJNEN - Proactieve zorgplanning (ACP) n.a.v. de COVID-19-pandemie (2020)

Proactieve zorgplanning (ACP) n.a.v. de COVID-19-pandemie (2020)

Voor zorgverleners in elke zorgsetting is er vanaf nu een hulpmiddel om proactief de zorg voor kwetsbare patiënten gezamenlijk met hen te plannen. Een speciaal ontwikkelde leidraad beschrijft het proces om te komen tot het vastleggen van de behandelwensen en -grenzen van individuele patiënten: eenduidig, uniform én overdraagbaar.

De COVID-19-pandemie heeft het belang van proactieve zorgplanning nog eens benadrukt. In acute situaties willen patiënt en zorgverleners snel duidelijk hebben wat wel en niet moet gebeuren. In een voortvarende gezamenlijke actie hebben de betrokken organisaties van zorgverleners en patiënten in kaart gebracht hoe het proces van proactieve zorgplanning er uit dient te zien, welke informatie behulpzaam kan zijn en welke afspraken daarbij horen.

Download de richtlijn

Status

In revisie

Categorie

  • Ethiek/Einde leven
  • Externe richtlijn
  • Infectieziekten
  • Organisatie