NVIC - KWALITEIT- RICHTLIJNEN - Postanoxisch coma, prognose van (2019)

Postanoxisch coma, prognose van (2019)

Waar gaat deze richtlijn over?

De richtlijn gaat over het betrouwbaar identificeren van patiënten met postanoxisch coma die een slechte neurologische uitkomst hebben. Op basis van deze prognose kunnen beslissingen omtrent het behandelbeleid genomen worden. Daarnaast geeft deze richtlijn ook advies over diagnostische methoden die behulpzaam kunnen zijn bij het identificeren van patiënten met een grote kans op een goede neurologische uitkomst. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Het klinisch neurologisch onderzoek
  • Het neurofysiologisch onderzoek
  • Beeldvormend onderzoek
  • Biochemische markers wijzend op hersenschade

In deze richtlijn geven we aan of op basis van de uitslagen van de diagnostische tests een goede of slechte neurologische uitkomst verwacht kan worden. We geven geen adviezen over het voortzetten, beperken of stoppen van de ondersteunende IC-behandeling.

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met ernstige postanoxische hersenschade na een geslaagde reanimatie, zich uitend in coma. In de dagelijkse praktijk zijn dit intensivisten en neurologen.

Voor patiënten

Deze richtlijn gaat over het bepalen van de vooruitzichten van patiënten die in coma verkeren na een zuurstoftekort. In de richtlijn worden adviezen aan artsen gegeven welke onderzoeken gedaan kunnen worden om de vooruitzichten van patiënt zo betrouwbaar mogelijk vast te stellen. De arts kan de elektrische activiteit van de hersenen meten (EEG). Of stroompjes door de zenuwen sturen om te kijken of de zenuwbanen nog werken (SEPP). In deze richtlijn worden geen adviezen gegeven over het voortzetten, beperken of stoppen van de behandeling van een patiënt.

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de neurologen, intensivisten, internisten, cardiologen en anesthesiologen. De Europese aanbeveling uit 2014 getiteld “Prognostication in comatose survivors of cardiac arrest: An advisory statement from the European Resuscitation Council and the European Society of Intensive Care Medicine” is als uitgangspunt voor de huidige update genomen (Sandroni, 2014). Deze Europese aanbeveling is opgesteld op basis van een uitgebreide review van de op dat moment beschikbare literatuur (Sandroni, 2013a; Sandroni 2013b; Kamps, 2013). De literatuur die nadien is verschenen is door de werkgroep op systematische wijze doorzocht en gewogen, zodat op basis hiervan een nieuwe Nederlandse richtlijn gemaakt kon worden.

Ga naar richtlijn

Status

Vastgesteld

Categorie

  • Externe richtlijn
  • Neurologie