NVIC - KWALITEIT- RICHTLIJNEN - Perioperative Goal Directed Therapy (2020)

Perioperative Goal Directed Therapy (2020)

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn beschrijft hoe Perioperative Goal Directed Therapy gebruikt kan worden bij hoogrisicopatiënten. In de richtlijn wordt ingegaan op twee aspecten:

  • De effectiviteit van Perioperative Goal Directed Therapy
  • De uitvoering van Perioperative Goal Directed Therapy

Om hoogrisicopatiënten te classificeren werd de definitie van Chong (2018) gebruikt; studies over cardiale-chirurgiepatiënten, intensive-carepatiënten of waarin meer dan 50 procent van de patiënten een ASA-classificatie 3 of hoger hadden werden geïncludeerd.

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bedoeld voor alle deskundigen die betrokken zijn bij de uitvoering van Perioperative Goal Directed Therapy.

Voor patiënten

Deze richtlijn beschrijft hoe Perioperative Goal Directed Therapy gebruikt kan worden bij hoogrisicopatiënten. Tijdens een operatie (perioperatief) is de vraag naar zuurstof vaak verhoogd door chirurgische stress, en tegelijkertijd is het zuurstofaanbod vaak verlaagd door de invloed van narcosemiddelen op het hart en de bloedvaten. Dit speelt zich voornamelijk af bij hoog risicopatiënten, d.w.z. patiënten wiens fysiologische reserve voor het aanpassen aan dergelijke stresssituaties beperkt is door onderliggende aandoeningen, bijvoorbeeld hartfalen. Perioperative Goal Directed Therapy beoogd de hemodynamische situatie van de patiënt tijdens de operatie te optimaliseren door het nastreven van bepaalde streefwaarden. Dit gebeurt door middel van continue hemodynamische bewaking (monitoring) en toepassing van vocht en/of vasoactieve medicaties

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

De richtlijn “Preventie van perioperatieve cardiale complicaties bij niet-cardiale-chirurgie” is in 2009 tot stand gekomen vanuit een initiatief van de NVA. Inmiddels is deze richtlijn vervallen en vervangen door de “2014 ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cadiovascular assessment and management”. Deze richtlijn geeft weinig informatie over een nieuw onderwerp, namelijk Perioperative Goal Directed Therapy. Daarom heeft de werkgroep twee aanvullende modules ontwikkeld over Perioperative Goal Directed Therapy.

Ga naar richtlijn

Status

Vastgesteld

Categorie

  • Externe richtlijn
  • Hemodynamiek