NVIC - KWALITEIT- RICHTLIJNEN - PADIS (2024)

PADIS (2024)

De richtlijn PADIS beschrijft aanbevelingen voor intensivisten en ic-verpleegkundigen voor de omgang met pijn, analgesie/sedatie, delier, (im)mobilisatie en slaapstoornissen (PADIS).

In de intensive care-geneeskunde bestaat een sterke samenhang tussen de thema’s analgesie en sedatie, delier, slaapstoornissen en immobilisatie. In internationale richtlijnen worden deze thema’s afgekort als PADIS: Pijn, Analgesie/sedatie, Delier, (Im)mobilisatie en Slaapstoornissen. De in 2010 verschenen richtlijn Delirium op de intensive care van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) beschreef alleen het thema delier. Het onderdeel pijnbehandeling en sedatie werd eerder besproken in de richtlijn Procedurele sedatie en/of analgesie bij volwassen en ic van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA). De nieuwe richtlijn PADIS brengt deze onderwerpen samen. 

Naar de richtlijn

Status

Vastgesteld

Categorie

  • Cluster IC
  • Neurologie
  • NVIC richtlijn