NVIC - KWALITEIT- RICHTLIJNEN - Interklinisch transport van IC patiënten (2019)

Interklinisch transport van IC patiënten (2019)

Sinds de jaren `70 van de vorige eeuw wordt er regelmatig gepubliceerd over hoe het transport van intensive care (IC) patiënten optimaal georganiseerd zou moeten zijn. Sinds de publicatie in 2001 van de Nederlandse richtlijn voor interklinisch IC-transport [1] is er ook in Nederland op dit gebied veel onderzoek verschenen. [2-12] De voorliggende richtlijn is een update van de richtlijn voor het transport van intensive care patiënten uit 2001.[1] Ter onderbouwing werd er in de literatuur gezocht via Medline (Pubmed U.S. National Library of Medicine). Hierbij werd gebruikt gemaakt van combinaties van de volgende zoektermen: critical care, intensive care, interhospital, inter-hospital, transport, transfer, transportation, mobile intensive care unit. De ruim 1400 resultaten werden vervolgens versmald door gebruik te maken van de filters: Engelse taal, humans en de periode vanaf 2001. De 559 overgebleven resultaten werden vervolgens teruggebracht door beoordeling van de titel en zo nodig abstract. Daarnaast werden via het screenen van referentie lijsten aanvullende referenties verkregen en zo nodig werd nog verder teruggekeken dan 2001 om specifieke vragen te kunnen beantwoorden. Hierna bleven er 242 artikelen over die op relevantie werden beoordeeld en gebruikt worden om de uitgangsvragen te beantwoorden. De volgende uitgangsvragen worden in deze richtlijn volgens het document NVIC Richtlijnen 2.0 systematisch beantwoord [13]:

  1. Wat is de waarde en de samenstelling van een gespecialiseerd transport team?
  2. Wat zijn de verschillende vormen van interklinisch IC-transport en wat zijn de indicaties hiervoor?
  3. Hoe dient het interklinisch transport georganiseerd te worden?

Download de richtlijn

Status

Vastgesteld

Categorie

  • Cluster IC
  • NVIC richtlijn
  • Organisatie