NVIC - KWALITEIT- RICHTLIJNEN - Herseninfarct en hersenbloeding (2017)

Herseninfarct en hersenbloeding (2017)

Aanleiding voor het maken van de richtlijn

Herseninfarct en hersenbloeding zijn de belangrijkste neurologische aandoeningen. De laatste revisie van de oude richtlijn Beroerte is uit 2008 en is op onderdelen niet meer actueel. Zo zijn de onderwerpen secundaire preventie na TIA/infarct (medicamenten, nieuwe antistollingsmiddelen, beleid bij carotisstenose) en acute behandeling (intraveneuze alteplase en intra-arteriële behandeling, beleid bij hersenbloeding) door nieuwe inzichten aan revisie toe. Ook is winst te behalen in het beter stroomlijnen van de keten van thuis tot ziekenhuis.

Tot slot vraagt de discussie over concentratie van acute zorg om een uitspraak over de optimale organisatiekenmerken van een instelling voor acute behandeling van een herseninfarct of hersenbloeding. Hiervoor wordt verwezen naar de kwaliteitsstandaard Acute beroertezorg die in 2017 ontwikkeld wordt.

Doel van de richtlijn

Het doel van deze evidence-based richtlijn is het bieden van een basis voor optimale zorg voor patiënten met een herseninfarct of hersenbloeding. Daarnaast draagt de richtlijn bij aan afstemming van de zorg tussen de verschillende zorgverleners en aan het terugdringen van ongewenste praktijkvariatie.

Download de richtlijn

Status

Vastgesteld

Categorie

  • Externe richtlijn
  • Neurologie