NVIC - KWALITEIT- RICHTLIJNEN - Fysiotherapie op de intensive care (2014)

Fysiotherapie op de intensive care (2014)

Fysiotherapie op de Intensive Care (IC) behelst een zeer omvangrijk gebied. Aangrijpingspunten voor de fysiotherapie liggen voornamelijk in het voorkomen en behandelen van gevolgen van IC opname (deconditionering) van functies van het bewegingssysteem en het ademhalingsstelsel. Mede omdat in Nederland de pulmonale zorg van beademde patiënten meestal wordt uitgevoerd door intensivisten en verpleegkundigen, is voor deze Evidence Statement (ES) gekozen om alleen aspecten van de fysiotherapeutische behandeling van functies van het bewegingssysteem en activiteiten met betrekking tot mobiliteit te beschrijven. Deze ES bevat aanbevelingen voor het diagnostisch en therapeutisch proces met betrekking tot de veiligheid, interventies en het gebruik van klinimetrie binnen de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). [WHO 2001]

Het doel van dit statement is het formuleren van aanbevelingen met betrekking tot het diagnostisch en therapeutisch proces:

  • het gebruik van veiligheidscriteria voor het mobiliseren en het activeren (noot 1).
  • het gebruik van parameters voor het monitoren van de belastbaarheid en veiligheid voorafgaand aan en tijdens de fysiotherapeutische behandeling.
  • de keuze van fysiotherapeutische interventies.
  • de opbouw van intensiteit van de fysiotherapeutische behandeling.
  • het gebruik van klinimetrie.

Dit ES is opgebouwd conform een verkorte versie van de methode voor ontwikkeling implementatie en bijstelling van KNGF-richtlijnen, zoals beschreven door Van der Wees (2007). De aanbevelingen zijn opgesteld op basis van wetenschappelijke evidentie en op basis van “best-practice”. Voor het zoeken en beoordelen van de literatuur is gebruik gemaakt van de EBRO systematiek (Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling). De geselecteerde artikelen zijn beoordeeld op methodologische kwaliteit en ingedeeld naar de mate van bewijskracht aan de hand van beoordelingsformulieren. Hierbij zijn voor interventiestudies de criteria en indelingen van het Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO) gebruikt (zie bijlage: methode). Het wetenschappelijk bewijs is per vraagstelling samengevat en voorgelegd aan de projectgroep, 1e en 2e kring van experts (zie bijlage: methode). De sterkte van aanbevelingen wordt in de noten beschreven.

Download de richtlijn

Status

Vastgesteld

Categorie

  • Externe richtlijn