NVIC - KWALITEIT- RICHTLIJNEN - Decontaminatie bij patiënten op de IC (SDD), selectieve (2018)

Decontaminatie bij patiënten op de IC (SDD), selectieve (2018)

In deze SWAB-richtlijn wordt de afweging gemaakt of antibiotica routinematig moeten worden toegepast in het kader van selectieve decontaminatie bij patiënten op de intensive care (IC) . Een belangrijk uitgangspunt voor deze richtlijnen vormen de epidemiologische gegevens over de verwekkers van een bepaalde infectie, waarop vervolgens een optimaal profylactisch regime of een optimale (empirische) therapie wordt gebaseerd. De richtlijn heeft geen betrekking op specifieke patiëntengroepen (bijvoorbeeld kinderen, hematologische patiënten met neutropenie, patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan, patiënten met een resectie van de oesofagus, met brandwonden of met een pancreatitis).

Ga naar richtlijn

Status

Vastgesteld

Categorie

  • Externe richtlijn
  • Infectieziekten