NVIC - KWALITEIT- RICHTLIJNEN - Corticosteroïden bij de behandeling van COVID-19, Leidraad (oktober 2020)

Corticosteroïden bij de behandeling van COVID-19, Leidraad (oktober 2020)

Probleembeschrijving Patiënten met een matige tot zeer ernstige COVID-19 worden vaak in het ziekenhuis behandeld vanwege een pneumonie met extra zuurstofbehoefte en soms uiteindelijk een ARDS-achtig beeld. Er is een behoefte aan een leidraad over het nut en gevaar van het gebruik van corticosteroïden in het beloop van een ernstige COVID-19 met een pneumonie-/ARDS beeld.

Totstandkoming leidraad corticosteroïden bij de behandeling van COVID-19 Voor deze leidraad is een systematische literatuursearch uitgevoerd. Deze leidraad is tot stand gekomen op basis van de snel groeiende COVID-19 literatuur, aangevuld met theoretische overwegingen. Aanvullend zijn ervaringen met gebruik van corticosteroïden bij patiënten met een COVID-19 in de kliniek meegenomen. De werkgroep heeft de aanbevelingen voor het gebruik van corticosteroïden in verschillende fasen van COVID-19 met pneumonie/ARDS nader gespecificeerd op basis van de huidige kennis van het beloop van COVID-19 en (mogelijke) aard van de onderliggende longpathologie. Dit document gaat niet over het al dan niet continueren van steroïden bij een onderliggende ziekte en/of starten van steroïden bij bv exacerbatie van een bronchus-obstructieve ziekte zoals astma/COPD. Ook het gebruik van andere immunosuppressiva bij COVID-19 zal in deze leidraad niet worden geadresseerd. De werkgroep heeft er zorg voor gedragen dat de aanbevelingen in dit document consistent zijn met de aanbevelingen voor corticosteroïden bij de behandeling van COVID-19 zoals beschreven in de leidraad ‘Medicamenteuze behandeling voor patiënten met COVID-19 (infectie met SARS– CoV-2)’ van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid.

Download de richtlijn

Status

Vastgesteld

Categorie

  • Infectieziekten
  • Luchtweg en beademing