NVIC - KWALITEIT- RICHTLIJNEN - Centraal Veneuze Lijn (2016)

Centraal Veneuze Lijn (2016)

Doel van de richtlijn is, gebaseerd op recente literatuur, het geven van advies voor het inbrengen van een centraal veneuze lijn (CVL) of katheter en het voorkómen van centrale lijn geassocieerde bloedbaan infecties en lijnsepsis bij volwassen patiënten die opgenomen zijn op High Care (HC) of Intensive Care (IC) afdelingen. De volgende uitgangsvragen worden in deze richtlijn volgens Richtlijnen 2.0 systematisch beantwoord:

  1. Welke stollingsparameters dienen vooraf aan het plaatsen van een CVL te worden bepaald en welke maatregelen zijn noodzakelijk in het geval van een afwijkende stolling?
  2. Welke hygiënemaatregelen zijn noodzakelijk rondom het inbrengen van een CVL?
  3. Wat is de voorkeurslokalisatie van inbrengen van een CVL in relatie tot het complicatie risico?
  4. Welke techniek van inbrengen heeft de voorkeur, echogeleid of klassiek (“anatomische landmarks” methode)?
  5. Wat is de optimale CVL positie? Dient routinematig een thoraxfoto te worden gemaakt ter
    documentatie van de (hoge) katheter positie en eventuele pneumothorax? Wat zijn de alternatieven?

Download de richtlijn

Status

Vastgesteld

Categorie

  • Cluster IC
  • Hemodynamiek
  • NVIC richtlijn