NVIC - KWALITEIT- RICHTLIJNEN - Behandeling Influenza (2021)

Behandeling Influenza (2021)

Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten is de richtlijn Behandeling Influenza herzien. Hierin zijn de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek verwerkt. Daarnaast wordt beschreven welke groepen een hoger risico hebben op een gecompliceerd beloop van Influenza en hoe de zorg er dan uit ziet. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om jonge kinderen, ouderen, patiënten met verminderde afweer, onderliggend long- of vaatlijden, zwangeren en ic-patiënten. Ook de behandeling van patiënten die (nog) niet zijn opgenomen in het ziekenhuis maakt nu deel uit van de richtlijn.

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met Influenza. Voor huisartsen geldt deze richtlijn niet; het Nederlands Huisarts Genootschap en de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) werken momenteel samen aan aanbevelingen voor patiënten in de huisartsenpraktijk.

Wat betreft diagnostiek is de belangrijkste wijziging dat een moleculaire (snel)test wordt aanbevolen om influenza vast te stellen. De antigeentesten zijn niet geschikt voor dit doeleinde. Wat betreft de behandeling wordt voor de verschillende categorieën patiënten (niet-opgenomen, opgenomen en IC-patiënten) ingegaan op het effect van antivirale middelen en of het zinvol is om binnen 48 uur na het ontstaan van de klachten behandelmogelijkheden te bespreken met de patiënt. Het antivirale middel Baloxavir is nog niet in de richtlijn verwerkt omdat dit middel pas recent is goedgekeurd door het CBG en de werkgroep werkt nu aan een update hierover.

Ga naar richtlijn

Status

Vastgesteld

Categorie

  • Externe richtlijn
  • Infectieziekten