NVIC - KWALITEIT- RICHTLIJNEN - Beademing bij COVID-19, advies

Beademing bij COVID-19, advies

Infectie met het SARS-CoV-2 virus kan leiden tot COVID-19 dat vooral gekenmerkt wordt door respiratoire klachten, in het uiterste geval ARDS. Dit document geeft adviezen voor beademing van patiënten met ARDS ten gevolge van COVID-19. Dit document is een herziening van de versie april 2020, naar aanleiding van nieuwe inzichten, vooral met betrekking tot kenmerken van COVID-19-ARDS en gebruik van high flow zuurstoftherapie. Initiële observaties in de kliniek en literatuur suggereerden dat COVID-19 gerelateerd ARDS een ander ziektebeeld is dan het “klassiek” ARDS. (1, 2). Nu meer data beschikbaar komen, lijken COVID-19-ARDS en klassiek ARDS niet heel veel te verschillen wat betreft respiratoire mechanica, longgewicht (op basis van CT scan) en gaswisseling (3). Bij opname is de respiratoire compliantie bij COVID-19-ARDS significant hoger (“beter”), in vergelijking met klassiek ARDS (respectievelijk 41 ml/cmH2O en 30 ml/cmH2O), maar dit verschil wordt kleiner na correctie voor leeftijd, geslacht, ernst van ARDS en aanwezigheid van pneumonie. Het is belangrijk te realiseren dat er een grote variatie bestaat in de compliantie bij zowel COVID-19-ARDS als klassiek ARDS (zie bijvoorbeeld figuur 1, ref (3)). Omdat ademmechanica van COVID-19-ARDS dus redelijk overeenkomt met klassiek ARDS zijn principes van long-protectieve beademing ook niet essentieel verschillend. De indeling in zogenaamde H-type en L-type patiënt (4), kan overigens nog steeds van waarde zijn om oorzaak van hypoxemie te begrijpen.

Download hier de richtlijn

Status

Vastgesteld

Categorie

  • Infectieziekten
  • Luchtweg en beademing
  • NVIC richtlijn