NVIC - KWALITEIT- RICHTLIJNEN - Analgesie en sedatie voor volwassen patiënten (2013)

Analgesie en sedatie voor volwassen patiënten (2013)

Ernstig zieke patiënten die op de intensive care (IC) worden beademd, worden doorgaans behandeld met sedativa en analgetica. Deze middelen worden gegeven om patiënten te beschermen tegen de talloze stress factoren en schadelijke stimuli op de IC, zoals bv het ondergaan van noodzakelijke verpleegkundige handelingen en medische procedures. Deze stressfactoren kunnen onbehandeld leiden tot pijn, agitatie en motorische onrust, hetgeen voor de patiënt zeer nadelig kan zijn: Stress leidt tot een verhoogde tonus van het sympathisch systeem en een toegenomen zuurstofverbruik en bij patiënten met onvoldoende reserves kan dit leiden tot levensbedreigende situaties. Daarnaast lijken agitatie en onrust bij te dragen aan de ontwikkeling van een delier, wat het ziektebeloop eveneens nadelig kan beïnvloeden.Sedativa worden gegeven als anxiolytica, om slaap en eventueel amnesie te induceren en om agitatie en onrust te voorkomen en te behandelen. Het geven van sedativa en analgetica is niet zonder gevaar en vergt van de behandelende artsen en verpleegkundigen intensieve monitoring. Immers te weinig sedatie en analgesie geeft kans op de bovenstaande problemen met agitatie, het verwijderen van tubes, lijnen etc., en mogelijk ook verhoogde kans op posttraumatische stress stoornissen. Aan de andere kant kan te veel sedatie en analgesie leiden tot een langere duur tot het ontwaken, een langere beademingsduur met kans op een verhoogde morbiditeit en mortaliteit en hogere kosten. In het licht hiervan is het begrijpelijk dat er initiatieven zijn ontwikkeld om sedatiediepte te monitoren en sedatie en analgesie aan de hand van protocollen toe te dienen. In 2002 verscheen de richtlijn van de Amerikaanse Society of Critical Care Medicine (SCCM) voor het gebruik van analgetica en sedativa op de IC. Hierin werd de belangrijkste literatuur over dit onderwerp tot dan toe samengevat en werden belangrijke aanbevelingen gedaan. De Amerikaanse richtlijn is als basis genomen voor de beantwoording van de uitgangsvragen die over dit onderwerp voor de richtlijn zijn geformuleerd (1). De literatuur die is gepubliceerd na het verschijnen van de Amerikaanse richtlijn is bestudeerd en indien van toegevoegde waarde, verwerkt in deze revisie van de Nederlandse richtlijn. In deze richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Leiden protocollen op het gebied van sedatie en analgesie op een IC tot
  betere zorg ?
 2. Met welke methoden kunnen sedatie en pijn gemeten worden bij IC
  patiënten?
  a. Welke schalen kunnen worden gebruikt?
  b. Welke technische methoden kunnen worden gebruikt?
 3. Welke middelen kunnen worden toegepast voor sedatie?
 4. Welke middelen kunnen worden toegepast voor analgesie?
  a. Intraveneuze en orale medicatie?
  b. Locoregionale pijnbestrijding?
  c. Inhalatie anesthetica?

Download de richtlijn

Status

In revisie

Categorie

 • Neurologie
 • NVIC richtlijn