NVIC - KWALITEIT- RICHTLIJNEN - Acuut leverfalen (2020)

Acuut leverfalen (2020)

De richtlijn acuut leverfalen is herzien en gewijzigd. Hierbij zijn de aanbevelingen gewijzigd. Belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Dwingend advies om patiënten met acuut leverfalen op te nemen op medium dan wel intensive care.
 • Er is geen plaats meer voor preventief geven van anti-epileptica.
 • Gebruik (non-invasieve) cardiac output monitoring om de circulatie te optimaliseren en overvulling te voorkomen.
 • Monitor en corrigeer elektrolyten, inclusief fosfaat en metabole acidose.
 • Start SDD en surveillance kweken bij opname op IC.
 • Start bij verdenking op infectie, progressie encefalopathie ≥ graad 3 en bijkomend orgaanfalen met antibiotica (bijvoorbeeld Ceftriaxon, Metronidazol) en antifungale therapie (bijvoorbeeld fluconazol).
 • Geef bij hepatitis B virusinfectie als oorzaak van acuut leverfalen entecavir of tenofovir.
 • Behandeling van intoxicatie met Amanita phalloides met silibinine.
 • Geef antistolling en radiologische interventie bij Budd-Chiari.
 • Behandeling van verhoogde intracraniële druk met mannitol en hypertoon zoutoplossing wordt niet meer in de richtlijn besproken.
 • Bereikbaarheid van de drie levertransplantatie centra is aangepast.
 • Begeleiding en informatie van familie van patiënten met acuut leverfalen is toegevoegd.
 • Geen standaard gebruik van een protonpomp remmer.


Klik hier om de herziene richtlijn (2020) te bekijken.

Status

Vastgesteld

Categorie

 • Externe richtlijn
 • Hematologie en transfusie