22-10-2014

Microcirculatory dysfunction in critically ill patients

Namkje Anna Rigtje Vellinga

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geneeskunde

Promotor(en):

prof. dr. ir. C. Ince

Copromotor(en):

dr. E.C. Boerma

Rector Magnificus:

prof. dr. D.C. van den Boom