17-03-2013

Mean systemic filling pressure

Jacinta Maas

Universiteit Leiden, Faculteit Geneeskunde

Promotor(en):

Prof. Dr. E. de Jonge
Prof. Dr. L.P.H.J. Aarts

Copromotor(en):

Dr. J.R.C. Jansen

Rector Magnificus:

Prof. Mr. P.F. van der Heijden