16-12-2016

Heme Oxygenase and Inflammation

Mirrin Josefien Dorresteijn

Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit: Geneeskunde

Promotor(en):

Prof. dr. R.P. Pickkers
Prof. dr. J.G. van der Hoeven

Copromotor(en):

Dr. ir. F.A.D.T.G. Wagener

Rector Magnificus:

prof. dr. J.H.J.M. van Krieken