02-04-2012

Detection, impact, prediction, prevention, and biomarkers

Mark van den Boogaard

Radboud Universiteit Nijmegen

Promotor(en):

Prof. dr. P. Pickkers
Prof. dr. J.G. van der Hoeven
Prof.dr T. van Achterberg

Copromotor(en):

Dr. L. Schoonhoven

Rector Magnificus:

Prof. Mr. S.C.J.J. Kortmann