15-06-2005

Cardiovascular Dynamics in Hypovolemic and Septic Shock

Wilbert Tjebbe Jellema

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geneeskunde

Promotor(en):

Prof. Dr. M.M. Levi
Prof. Ir. K.H. Wesseling

Copromotor(en):

Dr. J.J. van Lieshout

Rector Magnificus:

prof.mr. P.F. van der Heijden