07-03-2006

Anticoagulation in severe sepsis and the multiple organ dysfunction syndrome

A-C.J.M. de Pont

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geneeskunde

Promotor(en):

prof. dr. M.B. Vroom
prof.. dr. H.R. Büller

Copromotor(en):

prof. dr. M.M. Levi
dr. E. de Jonge

Rector Magnificus:

prof. mr. P.F. van der Heijden