7 november 2023

Cluster IC - modulair richtlijnonderhoud

Nieuws

Prioritering cluster IC 2023

Binnen het cluster Intensive Care is afgelopen maanden de need-for-update en prioriteringsfase doorlopen. We willen iedereen die heeft bijgedragen aan deze fase hartelijk danken voor de relevante input. Op 19 juni 2023 heeft de prioriteringsbijeenkomst plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is een top 5 van modules vastgesteld, welke zijn geprioriteerd. Hierbij delen we graag het besluit van de stuurgroep ten aanzien van de prioritering van modules en het voorstel ten aanzien van betrokken WV-en.

De volgende modules zullen de komende tijd worden herzien:

Bekijk ook

Passende zorg werkconferentie

Werkconferentie Passende zorg op de IC – 2 november 2023

FMS

Vacature SKMS Programmacommissie