PERSBERICHT

zaterdag 28 maart 2020

PERSBERICHT


Registratie aantal COVID-19 patiënten op de IC nu via Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie)

28 maart 2020

 

NICE is een kwaliteitsregistratie en verzamelt sinds 1996 data van intensive care patiënten in Nederland. Het doel daarvan is het monitoren en optimaliseren van de kwaliteit van IC zorg.

Op dit moment is er behoefte aan zoveel mogelijk “real-time” inzicht in hoeveel patiënten met COVID-19 op Nederlandse ICs liggen. Dat is de reden dat NICE, mede op verzoek van het RIVM en VWS, het mogelijk heeft gemaakt om eenvoudig en snel patiënten met COVID-19 op de IC aan te melden. Nu het systeem van eenvoudig aanmelden, enige tijd in de lucht is en de ICs gewend zijn aan de werkwijze, is daarmee de data van NICE betrouwbaar en snel voor handen. Daarom kan er nu voor de informatie over aantallen IC -patiënten in Nederland met COVID-19 gebruik worden gemaakt van NICE data. Deze gegevens worden door de NVIC en het RIVM gebruikt voor het modelleren van de benodigde IC-capaciteit. De landelijke en regionale coördinatieteams gebruiken de actuele overzichten voor het evenredig verdelen van IC-patiënten over het land.