11 mei 2021

Nieuwsbericht - fallback

Nieuws

Openbare consultatie Sectoroverstijgende betaaltitel Zvw-Wlz gestart

Openbare consultatie Sectoroverstijgende betaaltitel Zvw-Wlz gestart

De Nederlandse Zorgautoriteit nodigt u via deze weg graag uit tot deelname aan de openbare consultatie sectoroverstijgende betaaltitel. Het gaat over een betaaltitel óver de schotten van de sectoren en/of óver de lijnen van de verschillende wettelijke domeinen (Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg).

De NZa hoort graag hoe branche- en beroepsorganisaties en zorgondernemers denken over de invoering van zo’n sectoroverstijgende betaaltitel. Zij nodigen ook zorgverleners, vertegenwoordigers van patiënten en zorginkopers uit om te reageren. Om deze betaaltitel mogelijk te maken, zijn naar verwachting ook wijzigingen nodig in de wet- en regelgeving voor de Zvw en Wlz. De NZa hoort graag uit de praktijk welke aanpassingen mogelijk nodig zijn. > Direct naar de vragenlijst. De deadline voor deelname is 31 mei a.s.

Bekijk ook

Uitkomstgerichte zorg

Landelijke conferentie: Uitkomstgerichte Zorg, blijvend in beweging

Ondersteuning naasten

Ondersteuning van naasten op de IC in een crisissituatie