7 maart 2024

Kopie van NVIC Nieuws Uitgelichte afbeelding-12

Nieuws

Nieuwe visiteurs en commissieleden NKIC

De NKIC is op zoek naar nieuwe visiteurs, zowel medisch als verpleegkundig. Om de diversiteit binnen de groep visiteurs een afspiegeling te laten zijn van de intensive care afdelingen in Nederland zijn wij ook op zoek naar intensivisten werkend in een academisch centrum. 
 
Als visiteur ben je minimaal 3 jaar werkzaam als GIC geregistreerd intensivist en doe je bij voorkeur 2 visitaties per jaar. Bij de indeling van de visitaties die elk half jaar wordt gemaakt, houden we rekening met persoonlijke agenda’s en voorkeuren; visiteren binnen de eigen regio wordt in principe niet toegestaan.
 
Ben je geïnteresseerd, stuur dan een korte motivatie en CV naar NKIC@nvic.nl
 
Daarnaast is er vanwege het vertrek van enkele commissieleden ruimte voor versterking van de commissie NKIC. We zoeken zowel IC-verpleegkundigen als een intensivist. De commissie NKIC vergadert meest digitaal, ongeveer 4-6x/jaar en  daarnaast heeft zij digitale nabesprekingen van de visitatie dossiers. Je bent actief als visiteur betrokken bij minimaal 1 visitatie per jaar. Als je toegewijd bent aan kwaliteit en bereid bent je te engageren met onze commissie, laat dan van je horen via NKIC@nvic.nl.

Bekijk ook

Voeding

Richtlijn Voeding op de IC gepubliceerd

ARDS

Richtlijn ARDS gepubliceerd