Nieuwe richtlijn Orgaandonatie na Euthanasie

donderdag 17 oktober 2019

Nieuwe richtlijn Orgaandonatie na Euthanasie

Graag informeren wij u over de vernieuwde richtlijnenwijzer 'Orgaandonatie na Euthanasie'. De richtlijn is aangepast vanwege het beantwoorden van een aantal openstaande vragen, waarvan de belangrijkste vraag was hoe de dood vastgesteld moet worden bij orgaandonatie na euthanasie. Hierover heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht dat verwerkt is in deze versie. Daarnaast is in de richtlijn een aantal andere openstaande vragen op het gebied van medische, ethische- en juridische aspecten aangaande Euthanasie en Orgaandonatie beantwoord. Aan de totstandkoming van de aangepaste richtlijn werkte mee in de stuurgroep vertegenwoordiging vanuit de NFU, NVIC en de NTS en in de werkgroep vertegenwoordiging vanuit de NVIC, de LHV, het NHG, de NVZ, de NTV, de Werkgroep Transplantatie Coördinatoren Nederland en de Medisch Etische Commissie van de NTV.