NICE - verminderen registratielast - SAVE THE DATE

zondag 12 mei 2019

NICE - verminderen registratielast - SAVE THE DATE

Beste NICE-deelnemer,

Tijdens de NICE Discussiebijeenkomst december 2018 bleek dat er veel behoefte is aan inspraak in wat er wordt geregistreerd bij NICE en zo doende een rol te spelen in het verminderen van de registratie- of eigenlijk de administratieve last. NICE staat open voor dit idee en nodigt u daarom hierbij van harte uit om  deel te nemen aan een zogenoemde “schrapsessie”.  

Het doel van deze schrapsessie is het kritisch evalueren van de registratie items en bijbehorende kwaliteitsindicatoren van alle NICE registratiemodules. Voor de kwaliteitsindicatoren van externe organisaties, zoals de indicatoren uit de KIIC en complicatieregistratie, werkt NICE alleen faciliterend zodat de gegevens op een uniforme wijze geregistreerd kunnen worden. Desalniettemin zullen ook deze zogenoemde externe kwaliteitsindicatoren tijdens de schrapsessie besproken worden. De resultaten daarvan kunnen wij doorspelen naar de betreffende organisatie met het advies om onze visie op deze indicatoren in overweging te nemen en door te voeren in hun indicatorenset. De door NICE zelf ontwikkelde indicatoren worden uiteraard ook besproken tijdens de schrapsessie. Het gaat hierbij om zowel de indicatoren uit de verplichte MDS module als uit de vrijwillige aanvullende registratiemodules zoals bijvoorbeeld de zorgzwaarte en actiegerichte indicatoren.

Save the date!!
Deze schrapsessie zal plaats vinden op 24 september 2019 van 13.00 tot 17.00 uur op een centrale plek in Nederland. Wilt u hierbij aanwezig zijn dan horen wij dat graag z.s.m. zodat wij hiermee rekening kunnen houden bij het reserveren van een vergaderlocatie. Graag uw aanmelding sturen aan secretariaat@stichting-nice.nl .

Binnenkort zullen wij u vragen om met behulp van een enquête aan te geven welke indicatoren volgens u ‘zinnig’, ‘zinnig na aanpassing’, of ‘onzinnig’ zijn. De resultaten van deze enquête zullen het uitgangspunt zijn voor de schrapsessie. 

Alvast hartelijk dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Het NICE team

 

 

NICE-R&S-met-Amsterdam-UMC---454x50

Secretariaat NICE Research & Support | Department of Medical Informatics
Amsterdam Public Health research institute
Locatie AMC | J1B-113 | Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam
Postbus 23640, 1100 EC Amsterdam
Tel +31(0)20-5667647 
Email: secretariaat@stichting-nice.nl
W: www.stichting-nice.nl | www.amsterdamumc.nl  
Aanwezig: ma-di-do-(vr)