NVIC - OPLEIDING- Nascholing

Nascholing

Nascholing op het gebied Intensive Care geneeskunde wordt beoordeeld door de accreditatiecommissie van de NVIC. De punten worden uniform toegekend voor alle intensivisten, ongeacht het basisspecialisme. Via het secretariaat van de Nederlandse Internisten Vereniging worden de geaccrediteerde (buitenlandse) nascholingen voor alle basisspecialismen (anesthesiologie, cardiologie, heelkunde, interne geneeskunde, longziekten, neurochirurgie en neurologie) toegevoegd aan GAIA en kunnen alle intensivisten de gevolgde nascholing aan hun GAIA-dossier toevoegen.

De IC nascholingen zijn zichtbaar in de congresagenda van uw basisspecialisme.

Mist u (buitenlandse) IC-nascholingen in de congresagenda van uw basisspecialisme, of heeft u vragen over IC-nascholing en/of het toegekende aantal IC-punten, neemt u dan contact op het met secretariaat van uw basisspecialisme.

Accreditatiepunten voor Richtlijnontwikkeling Intensive Care

Op verzoek van de commissie richtlijnontwikkeling van de NVIC is er een extra mogelijkheid in GAIA ingebouwd voor intensivisten om accreditatiepunten intensive care te behalen, wanneer er wordt meegewerkt aan richtlijnontwikkeling (RLO).

De commissie RLO van de NVIC schreef o.a. in haar verzoek: De deelname van NVIC-leden aan richtlijnwerkgroepen is van onschatbare waarde voor het waarborgen van de kwaliteit en relevantie van de richtlijnen. Deze leden leveren hun expertise en ervaring en dragen bij aan het tot stand brengen van consensus en evidence-based aanbevelingen. De tijd en inspanning die zij investeren in deze richtlijnontwikkeling is aanzienlijk en draagt bij aan de verbetering van de intensieve zorg in Nederland”.

Accreditatiepunten zijn van toepassing voor:

  • deelnemers aan een richtlijnontwikkeling of herziening oude stijl (volledige richtlijn, geen losse modules): voor het gehele traject (dat 2-3 jaar duurt) 10 accreditatiepunten
  • deelnemers aan herziening van modules binnen een richtlijncluster: 5 punten per module, met een maximum van 10 punten per jaar.
  • deelnemers aan clusterstuurgroepen (zij werken in principe niet direct mee aan herzieningen, maar zij zetten wel de lijnen uit en bewaken deze): 5 punten per jaar

Bewijs

Als bewijs dient de gepubliceerde richtlijn te worden toegevoegd.

Bij de clusterstuurgroep kan deelname niet bewezen worden door het bijsluiten van een richtlijn (omdat de clusterstuurgroep geen daadwerkelijke richtlijnen oplevert). Daarbij wordt een bijlage ‘bewijs van deelname aan clusterstuurgroep’ verstrekt door het NVIC secretariaat.

Terugwerkende kracht

De accreditatiepunten voor RLO kunnen met terugwerkende kracht in het GAIA dossier intensive care worden toegevoegd, mits de verschijningsdatum van de richtlijn binnen de huidige registratieperiode van de intensivist valt.

Niks missen?

Word lid!