NVIC - VERENIGING - Lidmaatschap

Word nu lid van de NVIC
en word onderdeel van een actieve community van intensivisten

Inbegrepen bij een lidmaatschap is:

  • Toegang tot besloten content op onze website
  • Regelmatige ledenoverleggen via Zoom
  • Een abonnement op De Intensivist
  • De 2-wekelijkse NVIC-nieuwsbrief
  • Korting op het lidmaatschap van ESICM
  • Korting op congressen en cursussen van de NVIC

Kosten lidmaatschap 2024:

Gewone leden
GIC-erkende intensivisten en fellows IC
€ 375 € 400 € 607,77
Buitengewone leden
Artsen en andere professionals met belangstelling voor intensive care geneeskunde
€ 165 € 190 nvt
Rustende leden
Intensivisten, niet praktiserend
€ 35 € 60 nvt

Lidmaatschap van de NVIC

Het lidmaatschap van de NVIC loopt per kalenderjaar en is toegankelijk voor iedere professional. De contributie wordt eenmaal per jaar geïnd middels een machtiging tot automatische incasso of door betaling van de jaarlijkse factuur. De NVIC prefereert het gebruik van machtigingen. Bij een machtiging tot automatische incasso ontvangt u een korting op het lidmaatschapstarief van € 25,00.

Om lid te worden van de NVIC, vult u het lidmaatschapsfomulier via deze link in. Door u via dit formulier aan te melden, gaat u akkoord met de privacyverklaring van de NVIC.

Opzegging van het lidmaatschap

Het NVIC-lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één kalenderjaar en telkens automatisch verlengd. Als u wilt opzeggen, dan moet u dit uiterlijk vier weken voor het einde van het lopende kalenderjaar schriftelijk laten weten via secretariaat@nvic.nl. Bij opzegging gedurende het kalenderjaar vindt geen terugbetaling plaats over de resterende maanden van dat kalenderjaar.

ESICM

De ESICM (European Society of Intensive Care Medicine) is op Europees niveau voor allerlei gremia het aanspreekpunt in het domein van intensive care geneeskunde. Hoewel ESICM (nog) geen federatieve vereniging is, kunnen intensivisten wel via het ESICM hun stem laten horen en betrokken worden bij belangrijke Europese ontwikkelingen.

Leden van de NVIC ontvangen korting op hun ESICM-lidmaatschap. In 2024 bedraagt deze korting € 40,00.

Indien u lid wenst te zijn/worden van de ESICM dient u zich, zoals elk jaar, opnieuw aan te melden via de website www.esicm.org. U kiest 'dual membership' en selecteert de NVIC als nationale vereniging. De korting wordt vervolgens automatisch verrekend. Facturering geschiedt, zoals altijd, rechtstreeks door ESICM.

Federatie Medisch Specialisten

Gewone leden van de NVIC zijn automatisch aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten. Als medisch specialist zijn zij via de Federatie tevens automatisch verbonden met de landelijke artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst). Wanneer zij werken als medisch specialist in dienstverband, dan zijn zij voor zover gewenst tevens lid van de LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband). De NVIC int de Federatiebijdrage bij leden die niet lid zijn van de vereniging van hun basisspecialisme.

Om praktische redenen wisselt de NVIC persoonsgegevens uit met de FMS voor deze lidmaatschappen. Indien een lid aangeeft niet akkoord te gaan met deze gegevensuitwisseling, vervalt het recht om gebruik te maken van de individuele diensten van de FMS (o.a. juridisch advies via het Kennis- en Dienstverleningscentrum). De Federatiebijdrage in de contributie vervalt niet. Klik hier voor de wijze waarop de Federatie uw persoonsgegevens verwerkt.

Niks missen?

Word lid!