16 juni 2022

Uitkomstgerichte zorg

Nieuws

Landelijke conferentie: Uitkomstgerichte Zorg, blijvend in beweging

Save the date

Op donderdag 8 december 2022 (14.00 – 20.00 uur) vindt de landelijke conferentie Uitkomstgerichte Zorg, blijvend in beweging plaats! We kijken naar de resultaten van het Programma Uitkomstgerichte Zorg en hoe deze in de praktijk worden toegepast. We blikken ook vooruit. Wat gaan we doen om de beweging naar uitkomstgerichte zorg nóg groter te maken? Hoe zorgen we ervoor dat we de resultaten implementeren en borgen? Er is speciale aandacht voor de resultaten van het Santeon Experiment Uitkomstindicatoren. In het Experiment wordt uitkomstinformatie toegankelijk gemaakt voor samen beslissen. Het gezamenlijke proces dat patiënt en zorgverlener doorlopen, loopt als een rode draad door het programma van de conferentie.

Voor wie?

De conferentie Uitkomstgerichte Zorg, blijvend in beweging richt zich op betrokkenen bij de medisch specialistische zorg. Denk aan patiënten(vertegenwoordigers), verpleegkundigen, artsen, ICT-deskundigen, managers en zorgbestuurders, maar ook beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en overheden.

Programma

Het gaat vooralsnog om een conferentie ‘in real life’, die ook grotendeels online te volgen is. Het voorlopige tijdsblok voor de conferentie is donderdag 8 december 2022 van 14.00 – 20.00 uur. Het volledige programma met tijden en locatie volgt nog. Het programma zal op deze website te vinden zijn.

Deelname

U kunt zich vanaf september 2022 inschrijven voor de conferentie op deze website. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de conferentie of het Programma Uitkomstgerichte Zorg kunt u mailen naar j.deboer@nvz-ziekenhuizen.nl. Heeft u vragen over de organisatie en of logistiek van de conferentie, mail dan naar evenementen@facetwo.nl

Programma Uitkomstgerichte Zorg

Het Programma Uitkomstgerichte Zorg wil meer inzicht creëren in uitkomsten van zorg die er voor de patiënt echt toe doen en stimuleren dat die inzichten worden gebruikt om de zorg voor patiënten nog verder te verbeteren. Bijvoorbeeld doordat patiënt en zorgverlener die inzichten gebruiken om samen te beslissen over de behandeling of doordat zorgprofessionals die inzichten gebruiken om samen te leren en verbeteren. De organisaties die samen het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg hebben ondertekend, werken samen aan het Programma Uitkomstgerichte Zorg. Zie voor meer informatie: www.platformuitkomstgerichtezorg.nl.

Bekijk ook

Nieuwsbericht - fallback

Alteplase LCG Alert

Nieuwsbericht - fallback

Verhoogd risico op overlijden bij dexmedetomidine gebruik