Landelijke coördinatie IC-patiënten en MICU vervoer

maandag 30 maart 2020

Landelijke coördinatie IC-patiënten en MICU vervoer

Landelijke coördinatie IC-patiënten en MICU vervoer 

LNAZ | Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) 

 

Maandag 30 maart 

Aan: Leden NVIC 

Van: Bas Leerink (Hoofd LCPS) en Piet Melief (Bestuurder NVIC) 

 

Het LCPS 

Met het oog op de landelijke toename van de op te nemen COVID19-besmette patiënten in de ziekenhuizen, worden aanvullende maatregelen genomen om de continuïteit van zorg in Nederland zo goed mogelijk te borgen. Niet alleen voor COVID-19 patiënten, maar alle patiënten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft daarom de LNAZ gevraagd een Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) op te richten. Het doel van het LCPS is om de werklast van de patiëntenzorg tijdens de crisis zo effectief mogelijk spreiden over heel Nederland. Het LCPS staat onder leiding van Bas Leerink. 

 

Integratie MICU 

De afgelopen twee weken lag de (bovenregionale)coördinatie van IC-patiënten en MICU bij het NVIC. Gezien de toenemende behoefte aan afstemming tussen de verschillende patiëntenstromen is besloten om deze processen onder te brengen bij het LCPS. Dit houdt in dat vanaf heden de coördinatie van IC-patiënten en MICU transporten op de locatie van het LCPS plaatsvindt. Met dit bericht informeren wij jullie over de nieuwe werkwijze. 

 

Werkwijze coördinatie MICU 

De coördinatie van patiënten spreiding in de ROAZ regio wordt gecoördineerd door de regiocoördinator. De bovenregionale coördinatie van patiënten spreiding wordt georganiseerd door het LCPS, in samenwerking met de regiocoördinator van het ROAZ. In beide gevallen geldt dat aanvragen voor transport door een MICU vanuit het LCPS wordt gecoördineerd. Het aansturen van de IC patiëntenstromen en MICU transporten worden uitgevoerd onder leiding van de Landelijke coördinator van IC Capaciteit (Piet Melief). 

Alle verzoeken voor inzet van een MICU kunnen direct worden doorgegeven door te bellen met: 010-70 41 627.

Voor de MICU’s is een speciaal nummer ingericht om direct te schakelen met het LCPS. Dit nummer is bij hen bekend. 

 

Hartelijke groet, 

Bas Leerink (LCPS) 

Piet Melief (NVIC)