15 februari 2023

Organisatie van Intensive Care

Nieuws

Invitational conference: 4 april 2023

Eerder informeerden we u over de stand van zaken  met betrekking tot de herziening van de kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive care.

Graag nodigen we u uit deel te nemen aan de invitational conference. Voor deze bijeenkomst worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het onderwerp. Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere patiëntenverenigingen, koepels van zorginstellingen en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Tijdens deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen leidraad. De benoemde knelpunten worden later door de werkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen.

De invitational conference vindt plaats op dinsdag 4 april 2023, van 16.00 – 18.00 uur (online bijeenkomst). Aanmelden was mogelijk tussen 15 februari en 19 maart. Inmiddels kunt u zich niet meer aanmelden voor deze bijeenkomst.

Bekijk ook

Passende zorg nieuwsbericht

Passende Zorg

Passende zorg werkconferentie

(Inschrijven Werkconferentie Passende Zorg 🔒)