10 juli 2020

Nieuwsbericht - fallback

Nieuws

Inventarisatie knelpunten COPD

Inventarisatie knelpunten COPD

Op initiatief van de NVALT wordt gewerkt aan herziening van de richtlijn Diagnostiek en behandeling van COPD (uit 2010). Er wordt gestreefd naar ontwikkeling van een dertiental richtlijnmodules. Omdat de medisch specialistische zorg voor COPD-patiënten vele facetten kent, zal het niet mogelijk zijn de volledige richtlijn te herzien. Er zullen keuzes gemaakt worden op basis van recente ontwikkelingen binnen de medisch specialistische COPD-zorg en op basis van prioriteiten uit het veld. Dr. J.S. van der Zee, longarts is bereid gevonden het voorzitterschap van de richtlijncommissie op zich te nemen.

In de bijlage vindt u de inhoudsopgave van de richtlijn diagnostiek en behandeling van COPD uit 2010. Deze inhoudsopgave wordt gebruikt als de basis voor de knelpunteninventarisatie van de nieuw te ontwikkelen modules voor de COPD richtlijn. Door de werkgroep is reeds een aantal knelpunten benoemd. Ook is ook de sectie COPD van de NVALT gevraagd om knelpunten te benoemen. De genoemde knelpunten zijn weergegeven in de tweede kolom.

Graag ontvangen wij uw schriftelijke reactie op onderstaande vragen. Belangrijk is hierbij om het kader van de richtlijn voor ogen te houden. Voor COPD-patiënten opgenomen met een longaanval en voor palliatieve zorg bij COPD bestaan namelijk andere richtlijnen. Deze richtlijn betreft: Medisch-specialistische zorg, in een niet-klinische setting, in een niet-palliatieve setting.

Vragen:
1. Zijn er wat u betreft knelpunten op het gebied van medisch specialistische zorg voor patiënten met COPD?
2. Zijn er specifieke aandachtspunten voor de te ontwikkelen richtlijn die u de werkgroep mee wilt geven?

Uw input ontvangen wij graag uiterlijk maandag 10 augustus via kwaliteit@nvic.nl

Bijlage:
COPD hoofdstukken – knelpunten.pdf

Bekijk ook

Voeding

Richtlijn Voeding op de IC gepubliceerd

ARDS

Richtlijn ARDS gepubliceerd