Intensivist (waarnemer)

Functieomschrijving: 

De IC-zorg in Gelre ziekenhuizen wordt gecoördineerd door één IC-Gelre vakgroep in één organisatorische zorgeenheid met een erkende formatie van 10,2 FTE dedicated intensivisten, 61 FTE IC verpleegkundigen en 7,2 FTE ic-artsen die optimaal worden ondersteund door de ziekenhuisorganisatie en medische staf.

Gelre ziekenhuizen beschikt sedert april 2008 over een moderne en goed geoutilleerde gemengde medisch-chirurgische IC faciliteit met een capaciteit van 12 bedden in locatie Apeldoorn en 2 bedden in locatie Zutphen. Alle bedden beschikken over mogelijkheden voor invasieve, non-invasieve beademing en NAVA. Er is een PDMS geïmplementeerd op beide locaties met integratie van protocollen en beslissing–ondersteunende programmatuur. De afdeling verzorgt alle mogelijke CVVH(D) technieken in Apeldoorn, levert post IC zorg door middel van een consultatief IC-verpleegkundige en er is een IC nazorg polikliniek. De IC is erkend als STZ expertisecentrum, werkt 24/7 met een team arts-assistenten en physician-assistants, en speelt een actieve rol in de IC regio Oost-Midden.
De vakgroep IC in Gelre is ambitieus en werkt samen met de verpleegkundigen met enthousiasme, gedrevenheid en gedegen vakkennis, continu aan verbetering van de medisch inhoudelijke en organisatorische aspecten van IC-zorg. Nieuwe ontwikkelingen worden geïnitieerd en geïmplementeerd en er wordt veel onderzoek gedaan in samenwerking met vele onderzoeksgroepen nationaal en internationaal. Kernbegrippen van de afdeling zijn hoge kwaliteit van zorg, infectiepreventie middels selectieve darmdecontaminatie en intensieve samenwerking met de IC-verpleegkundigen. Er wordt in een open en dynamische sfeer gestreefd naar een optimale behandeling.

Werkzaamheden

- U bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor de medische zorg op de intensive care afdelingen van Apeldoorn en Zutphen.
- U vervult een belangrijke rol bij de opvang van ABC instabiele patiënten op de spoedeisende hulp of elders in het ziekenhuis.
- U participeert in spoedtransporten van IC patiënten.
- U geeft onderwijs aan verpleegkundigen en arts assistenten.

Functie eisen

Wij zoeken een GIC geregistreerde intensivist, gedreven dokter en goede collega die past in ons team van intensivisten en die zich in bovenstaande herkent en samen met ons aan een geoliede IC-organisatie op 2 ziekenhuislocaties wil werken. Ook als u net klaar bent met de opleiding, vragen wij u te reageren.

Ons aanbod

Wij bieden een contract voor bepaalde tijd van 4 maanden als waarnemer (1.0 FTE) volgens AMS regeling vanaf 1 december 2019.

Ingang vacature: 
woensdag 16 oktober 2019
Aantal FTE: 
1.00
Aanstelling: 
Tijdelijk
Uiterlijk reageren op vacature: 
vrijdag 25 oktober 2019
Inlichtingen bij: 
A. Katinakis
Indienen sollicitatiebrief en cv via: 
www.werkenbijgelre.nl
E-mail: 
a.katinakis@gelre.nl
IC/Ziekenhuis: 
Gelre Ziekenhuizen
Functie: 
intensivist
Duur aanstelling: 
4 maanden
Telefoonnummer: 
055-8446666.