Intensivist

Functieomschrijving: 

De Coöperatie Medisch Specialisten Gelre U.A. (CMS Gelre U.A.) zoekt wegens parttime werken van een aantal collega’s, voor haar vakgroep Intensive Care, locaties Apeldoorn en Zutphen, per direct een nieuwe collega (1,0 fte).

CMS Gelre U.A.
Op 1 januari 2015 is de Coöperatie Medisch Specialisten Gelre U.A.
opgericht, een samenwerkingsverband van specialisten werkzaam
binnen Gelre ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen en Streekziekenhuis
Koningin Beatrix in Winterswijk. Gelre ziekenhuizen excelleert op het
gebied van medisch specialistische basiszorg en vervult vanuit het STZ-
profiel topklinische functies die passen bij haar unieke competenties en
de vragen vanuit het zorglandschap. CMS Gelre U.A. stelt zich ten doel optimale medische zorg te verlenen aan alle patiënten van Gelre ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Daarnaast wil CMS Gelre een rol nemen in het ontwikkelen van nieuwe zorgproducten en het innoveren van bestaande producten.
CMS Gelre kent 161 leden, specialisten van de vakgroepen anesthesiologie, cardiologie, chirurgie, dermatologie, gynaecologie, interne geneeskunde, intensive care geneeskunde, kaakchirurgie, KNO, longgeneeskunde, MDL, neurologie, nucleaire geneeskunde, oogheelkunde, orthopedie, plastische chirurgie, radiologie en urologie.
Vakgroep Intensive Care
De IC zorg in Gelre Ziekenhuizen wordt gecoördineerd door één IC-Gelre vakgroep in één organisatorische zorgeenheid met een erkende formatie van 10,2 fte dedicated intensivisten, 61 fte IC verpleegkundigen en 7,2 fte ic-artsen die optimaal worden ondersteund door de ziekenhuisorganisatie en medische staf.
Gelre ziekenhuizen beschikt over een goed geoutilleerde IC faciliteit met een capaciteit van 12 bedden in locatie Apeldoorn en 2 bedden in locatie Zutphen. Door een efficiënte verdeling van verpleegkundigen streven we in de nabije toekomst uit te breiden naar 4 tot 6 bedden op locatie Zutphen. Alle bedden beschikken over PDMS en mogelijkheden voor invasieve, non-invasieve beademing en NAVA. De afdeling verzorgt alle mogelijke CVVH(D) technieken, levert post IC zorg door middel van een consultatief IC-verpleegkundige en er is een IC polikliniek. De IC is erkend als expertisecentrum in het STZ ziekenhuis, werkt met een team arts-assistenten en PA- ers, en is actief betrokken bij veiligheidscampagnes zoals preventie lijnensepsis, spoed- interventie-team en het vroegtijdig herkennen en behandelen van patiënten met sepsis en speelt een actieve rol in de IC regio Oost-Midden.

De vakgroep IC in Gelre is ambitieus en werkt met enthousiasme, gedrevenheid en gedegen vakkennis continu aan verbetering van de medisch inhoudelijke en organisatorische aspecten van IC-zorg. De vakgroep staat bekend als een innovatieve groep die samen met de verpleegkundigen uitstekende IC-zorg wil leveren, nieuwe ontwikkelingen initieert en implementeert, en veel onderzoek doet in samenwerking met vele onderzoeksgroepen nationaal en internationaal. Kernbegrippen van de afdeling zijn hoge kwaliteit van zorg, infectiepreventie middels selectieve darmdecontaminatie en intensieve samenwerking met de IC- verpleegkundigen. Er wordt in een open en dynamische sfeer gestreefd naar een optimale behandeling.

Uw profiel
Wij zoeken een GIC geregistreerde intensivist, een enthousiaste gedreven dokter en goede collega die past in ons team van 10,2 intensivisten, die zich in bovenstaande herkent om samen met ons aan een geoliede IC-organisatie op 2 ziekenhuislocaties te werken. Ook als je al ervaring elders hebt, of nog in opleiding bent, vragen wij je nadrukkelijk om te reageren om deze uitdaging met ons aan te gaan. Natuurlijk moet je bereid zijn om deel te nemen aan opleidings-,vakgroep-, staf-, en ziekenhuisactiviteiten. Klinisch wetenschappelijk onderzoek en onderwijs zijn deel van ons dagelijks werk.

Ons aanbod
U treedt initieel in dienst van de CMS Gelre U.A.. Salariëring geschiedt volgens de AMS schaal (inschaling naar werkervaring en opleiding). De intentie is om, bij gebleken geschiktheid, als lid toe te treden tot de Coöperatie van vrijgevestigd Medisch Specialisten Gelre U.A. Een assessment kan onderdeel zijn van de toelatingsprocedure.

Ingang vacature: 
vrijdag 18 december 2020
Aantal FTE: 
1.00
Aanstelling: 
Vast
Uiterlijk reageren op vacature: 
maandag 11 januari 2021
Inlichtingen bij: 
medisch manager Anke Kröner of Alex Katinakis
Indienen sollicitatiebrief en cv via: 
werkenbij@gelre.nl
E-mail: 
a.kroner@gelre.nl of a.katinakis@gelre.nl
IC/Ziekenhuis: 
Gelre Ziekenhuizen
Functie: 
intensivist
Telefoonnummer: 
0558446666