NVIC - VERENIGING - IC-register

IC-Register

Het IC-register geeft een overzicht van alle IC-afdelingen in Nederland en het aantal IC-bedden dat beschikbaar is. Dit wil zeggen IC-bedden die operationeel zijn inclusief personele inzet en andere vereisten.

 

Voorwaarden opname IC-register
Een IC-afdeling dient te voldoen aan de vereisten van de kwaliteitsstandaard Organisatie van intensive care voor volwassen en de blauwdruk en binnen de gestelde termijnen deelnemen aan een kwaliteitsvisitatie van de NVIC.

 

Disclaimer
De gepubliceerde aantallen zijn de door de IC-afdeling opgegeven aantallen en zijn niet gecontroleerd. Het betreft een momentopname. De aantallen kunnen door omstandigheden veranderen.

Niet up to date?
mail ons de juiste gegevens!