Herziening richtlijn Acuut leverfalen – stakeholder raadpleging

zondag 3 maart 2019

Herziening richtlijn Acuut leverfalen – stakeholder raadpleging

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Maag- Darm- Leverartsen (NVMDL) is in 2018 gestart met de herziening van de richtlijn Acuut leverfalen, gefinancierd door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). De richtlijn beschrijft de herkenning, diagnostiek, behandeling en monitoring van patiënten met acuut leverfalen.

De richtlijn wordt opgesteld door een werkgroep bestaande uit leden van de NVMDL, de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), de NVIC en de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging. 

Om de richtlijn zo veel mogelijk aansluiting te laten vinden bij de praktijk wil de NVMDL graag stakeholderpartijen horen omtrent knelpunten en aandachtspunten voor de te ontwikkelen richtlijn. In de bijlagen vindt u het concept-raamwerk en een reactieformulier, met de volgende vragen:

  • Kunt u zich vinden in de genoemde onderwerpen op pagina 3 van de bijlage?
  • Welke onderwerpen moeten prioriteit krijgen?
  • Nemen de juiste partijen deel aan de werkgroep?
  • Zijn er andere knelpunten of aandachtspunten die de werkgroep mee zou moeten nemen in de richtlijn?

Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk 21 maart a.s. via het secretariaat. De commissie Richtlijnontwikkeling zal de reacties aggregeren en aan de werkgroep toesturen.