Herziening indicatoren intensive care

donderdag 13 februari 2020

Herziening indicatoren intensive care

De commissie kwaliteit heeft tijdens de ALV van 7 februari jl. hun ideeën gepresenteerd betreffende het wijzigen van de kwaliteitsindicatoren en complicatieregistratie. De presentatie is terug te vinden onder commissie kwaliteit.

De commissie verzoekt de leden nadrukkelijk al hun commentaar, ideeën, aanvullingen, suggesties te delen met de commissie. Graag uiterlijk 7 april 2020 indienen via kwaliteit@NVIC.nl.