Fellow IC

Vacaturenummer: 
210660
Functieomschrijving: 

Functiebeschrijving

De opleiding in het aandachtsgebied Intensive Care duurt in principe 2 jaar. De precieze duur en invulling van het opleidingsschema hangt af van de vooropleiding en wordt in overleg met de GIC vastgesteld.

De opleiding heeft primair tot doel:
- Je kennis en vaardigheden op het gebied van Intensive Care aan te leren, zodanig dat je aan het einde van de opleiding door de wetenschappelijke vereniging van jouw specialisme geregistreerd kunt worden in het aandachtsgebied Intensive Care Geneeskunde.
- Je vertrouwd te maken met aspecten van leidinggeven aan een medisch-verpleegkundig team op een IC.
- Aandacht aan jouw wetenschappelijke vorming te besteden.

Je neemt deel aan de onderwijscarrousel van de IC en aan het door de GIC landelijk georganiseerde onderwijsprogramma. Vaardigheidstraining (technische en communicatieve vaardigheden) is een belangrijk onderdeel van onze opleiding. In het Skillscenter van het UMCG worden vaardigheden aangeleerd cq. geoptimaliseerd, zoals luchtwegmanagement (waaronder cricothyreodectomie/tracheostomie), ALS (Advanced Life Support), echo(cardio)grafie (FATE basis = vereiste; FATE advanced = optie) en samenwerken in een IC team.

Werkomgeving

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) ligt in de binnenstad van Groningen en heeft circa 13.000 medewerkers, werkend in kleine teams. Het UMCG heeft een belangrijke taak en positie als kennisorganisatie. Er is sprake van een nauwe samenhang en wisselwerking tussen de kerntaken (medisch) onderwijs, onderzoek, patiëntenzorg en opleidingen. Theorie en praktijk staan op alle niveaus in het UMCG in een directe relatie met elkaar. 'Bouwen aan de toekomst van gezondheid' is de missie die aan alle activiteiten in het UMCG ten grondslag ligt.

De Intensive Care voor Volwassenen (ICV) heeft sinds de coronapandemie een flexibel aantal IC bedden verdeeld over 3 tot 5 locaties. Verwacht wordt dat we met de realisatie van de nieuwbouw in 2023, 3 IC units in gebruik kunnen hebben met in totaal maximaal 54 bedden. De ICV is een expertisecentrum op het gebied van peri-operatieve zorg van thoraxchirurgische, neurochirurgische, chirurgische, trauma- en orgaantransplantatiepatiënten. Daarnaast fungeert het als verwijscentrum voor IC patiënten met multi-orgaanfalen, beademingsproblematiek en ernstige infectie- en immuunziekten. Per jaar worden rond de 3.000 patiënten behandeld. De ICV is betrokken bij diverse onderwijsactiviteiten vanuit de faculteit der Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en bij wetenschappelijk onderzoek betreffende ontsteking, infectie, hemodynamiek, metabolisme en beademing.

Wat vragen wij

Je bent in opleiding tot anesthesioloog, internist, cardioloog, neuroloog, chirurg of longarts of geregistreerd in één van deze specialismen. Je bent een betrokken en empathisch arts met een adequaat zelfinzicht en een rolmodel voor de A(N)IOS, coassistenten en verpleegkundigen. Je zet je, naast de klinische zorg, in voor de afdeling.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Een arbeidsovereenkomst als fellow IC, voor de duur van de opleiding (32 - 46 uur per week). Het salaris bedraagt maximaal € 7.371,- bruto per maand (schaal MS) afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Voor vragen over de functie

Als je vragen hebt over de inhoud van de functie, vinden we het leuk om van je te horen. Neem gerust contact op.

dr. Charlotte van den Berg, drs. Marjon Dijkema of drs. Geert Koster leden van het opleidersteam (bereikbaar via secretariaat)
(050) 361 2327

Ingang vacature: 
zondag 1 januari 2023
Aantal FTE: 
2.00
Aanstelling: 
Tijdelijk
Uiterlijk reageren op vacature: 
zondag 24 oktober 2021
Inlichtingen bij: 
dr. Charlotte van den Berg, drs. Marjon Dijkema of drs. Geert Koster
Indienen sollicitatiebrief en cv via: 
https://werkenbijumcg.nl/vacatures/solliciteren?url=https://www.tangram-tis.nl/10419/Kandidaten/Inschrijven/10419%2D02S0006PSP
E-mail: 
j.wolterman@umcg.nl
IC/Ziekenhuis: 
UMC Groningen
Functie: 
Fellow IC
Duur aanstelling: 
12 maanden
Telefoonnummer: 
050-3612327