24 augustus 2022

Visiedocument + thema's

Nieuws

De professionals van de IC werken samen aan de toekomst

De IC heeft de afgelopen jaren een bijzondere en uitdagende periode doorgemaakt. Wij zijn trots op de enorme inzet van onze professionals. Door samenwerking binnen het ziekenhuis, binnen de regio’s en tussen regio’s is het gelukt de gevraagde zorg te leveren.

Tijdens de pandemie hebben wij geleerd hoe intensief IC-zorg kan zijn en hoe door het langdurig inzetten van onze professionals ten behoeve van capaciteit, de kwaliteit van zorg in het gedrang komt. Onze visie op IC-zorg is daarom bovenal een visie op het werk van de professionals van de IC. Wij zorgen immers voor de patiënt en zijn/haar naasten. Wij voelen dagelijks de urgentie om de zorg op de IC verder te verbeteren omdat wij weten waar de kansen liggen om nieuwe ontwikkelingen in te passen en bestaande handelingen achterwege te laten. Wij doen dit altijd in relatie tot onze omgeving. Dit vormt de basis voor ons visiedocument. Een document gemaakt met en voor onze professionals, want samen vormen wij de IC.

Een van de thema’s die we uitlichten in onze visie is Duurzaamheid.

Toekomstbestendige zorg van de hoogste kwaliteit. Wij willen de impact van IC-zorg voor de patiënt, de professional en het milieu beperken.

Binnen dit thema is het een van onze doelstellingen dat alle IC’s zich ontwikkelen in de richting van een circulaire IC. Alle IC’s implementeren alternatieve, duurzame werkwijzen die door de commissie de Groene IC zijn vastgesteld. Tijdens het Najaarscongres van 15 september 2022 lanceren wij de landelijke campagne ‘De Groene IC’.

Bekijk ook

Fietshelm

19 april 2023 2e editie Dag van de Fietshelm

NVIC Nieuws Uitgelichte afbeelding-2

Meld je nu aan! Webinar ICUdata op maandag 3 april 2023