ICU Covid

COVID-19 informatie voor intensivisten en andere zorgprofessionals op de IC

Voor het verplaatsen van een patiënt dient in de eerste plaats altijd via het RCPS contact te worden opgenomen. Mocht dit niet lukken, dan kan in geval van nood worden geëscaleerd naar het LCPS. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) is bereikbaar via 088 - 16 99 100.

Om steeds op de hoogte te zijn van de laatste informatie over het proces van patiëntverplaatsing is de LCPS Kennisbank beschikbaar. Hiervoor is registeren noodzakelijk en dit is mogelijk via: https://lcps.nu/kennisbank/

Opfriscursus voor arts-assistenten

In samenspraak met het NVIC bestuur heeft een aantal collega’s de cursus 'COVID-19 en aspecten van IC-zorg' van een update voorzien en daarmee aangepast aan de nieuwste inzichten en leidraden. Ook is er een onderdeel over triage in tijden van crisis toegevoegd.

Deze opfriscursus is bedoeld voor iedere dokter en co-assistent die met acute zorg en opvang van, dan wel zorg voor, IC-patiënten te maken krijgt en daar (nog) niet veel ervaring mee heeft. De cursus bestaat uit 7 korte filmpjes die elk een ander aspect van
COVID-19 en IC-zorg belichten. Ze duren maximaal een kwartier en bij elkaar zo'n 1,5 uur.

Behandelrichtlijn COVID-19

Bij voorkeur gebruiken wij in de Nederlandse situatie de richtlijn COVID-19 op de richtlijnendatabase.

Waar geen Nederlandse richtlijn voorhanden is, kunt u gebruik maken van de Australische richtlijn via deze link. Deze behandelrichtlijn COVID-19 is opgesteld door de Australische taskforce COVID-19.

  • De inhoud van de Australische richtlijn is beoordeeld door de taskforce acute infectiologische bedreigingen van de NVIC.
  • De aanbevelingen die betrekking hebben op volwassen IC-patiënten worden ondersteund door de taskforce acute infectiologische bedreigingen van de NVIC.
  • De inhoud van de Australische richtlijn wordt wekelijks beoordeeld en gemonitord door de taskforce acute infectiologische bedreigingen van de NVIC.
  • Desalniettemin kan de NVIC kan niet garanderen dat de inhoud te allen tijde volledig en up-to-date is.
  • Bij vragen of opmerkingen over de inhoud kunt u contact opnemen met de taskforce via: covid-19@nvic.nl

Algemene informatie

Voor algemene informatie over de gevolgen van het coronavirus voor onderwijs, kinderopvang, werknemers, werkgevers, ondernemers, reizigers en openbaar vervoer verwijzen wij naar de website van de Rijksoverheid.

Handige links

NICE - Covid-19 infecties op de IC's
https://www.stichting-nice.nl/

RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
https://www.rivm.nl/