27 februari 2023

FMS Zorgevaluatie

Nieuws

Congres Zorgevaluatie

Samen werken aan passende zorg

Graag nodigen de Federatie Medisch Specialisten, ZonMw en het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG) je uit voor het eerste gezamenlijke congres Zorgevaluatie. Dit congres is het platform om kennis en ervaringen uit te wisselen over alle aspecten van zorgevaluatie: beleid, onderzoek en de toepassing van nieuwe kennis in de praktijk. Het thema samenwerking staat dit jaar centraal. Wees welkom, discussieer mee en kom inspiratie opdoen bij de plenaire sessies en deelsessies. Ben je er ook bij op 1 juni?

Programma
Zorgevaluatie is een belangrijk onderdeel van passende zorg en het Integraal Zorgakkoord (IZA) waarin veel partijen samenwerken. Op het congres komen alle onderdelen van zorgevaluatie aan bod: agenderen, evalueren, implementeren en monitoren, maar ook de randvoorwaarden zoals bekostiging. Aan de hand van praktijkvoorbeelden bespreken we succesfactoren, maar ook de uitdagingen en hoe we deze samen kunnen oplossen.

Bekijk het programma en schrijf je in

Datum: donderdag 1 juni 2023
Tijd: 09.00 – 17.00 uur
Locatie: Rijtuigenloods Amersfoort

Voor wie: Medisch specialisten, klinisch onderzoekers, wetenschappelijke verenigingen, zorgaanbieders, verpleegkundigen, patiëntenverenigingen, beleidsmedewerkers, implementatiedeskundigen, overheid, zorgverzekeraars, HTA-experts en andere geïnteresseerden.

Accreditatie is aangevraagd. Deelname aan het congres is kosteloos.

Bekijk ook

Passende zorg nieuwsbericht

Passende Zorg

Passende zorg werkconferentie

(Inschrijven Werkconferentie Passende Zorg 🔒)